Vergi qanunvericiliyi

· Vergi ödəyicisinin vergi orqanında uçota alınması;

· Vergi qanunvericiliyinə dair məsləhətlərin verilməsi, o cümlədən, vergi qanunvericiliyində baş verən dəyişikliklərə uyğunlaşma ilə bağlı təkliflərin verilməsi;

· Vergi orqanları ilə mübahisələrin həlli;

· Vergi yoxlamaları zamanı maraqların təmsil edilməsi, vergi yoxlama aktlarına etirazların və şikayətlərin hazırlanması;

· Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə tətbiq edilən cərimə və maliyyə sanksiyalarının məhkəmə və inzibati qaydada mübahisələndirilməsi;

· Həmçinin, vergi münasibətləri zamanı yaranan digər mübahisələrin həlli;