Fərdi hüquq xidmətləri

M & Partners hüquq firması öz müştərilərinə aşağıdakı sahələr üzrə fərdi hüquq xidmətlərini təklif edir:

1. Ailə hüququ;

2. Müqavilə hüququ;

3. Bank və Maliyyə hüququ;

4. Əmlak məsələləri;

5. İnzibati hüquq;

6. Əmək hüququ;

7. Vergi məsələləri;

8. Miqrasiya xidmətləri;

9. Cinayət hüququ.

Şirkətimiz müştərilərinə aid bütün məlumatların konfidensiallığına təminat verir.