Tender və satınalmalar

· Satınalmanı həyata keçirən təşkilatın sifarişi ilə yerli və beynəlxalq satınalma tələblərinə uyğun olaraq, satınalma prosedurlarının icrası;

· Tenderin əsas şərtlər toplusunun hazırlanması;

· Satınalma müqavilələrinin hazırlanması;

· Tender təkliflərinin hazırlanması;

· Tender və satınalma ilə bağlı digər məsələlər.