İqtisadi mübahisələr

· Yaranmış iqtisadi mübahisənin qazanılması məqsədi ilə iddia və ya cavabdehlik mövqeyinin qurulması;

· İddia ərizələrinin, apellyasiya şikayətlərinin, kassasiya şikayətlərinin, etirazların, vəsatətlərin hazırlanması;

· Müvafiq İnzibati-İqtisadi məhkəmələrdə, Apellyasiya və Kassasiya instansiyasında təmsilçilik;

· Beynəlxalq arbitraj məhkəmələrində təmsilçilik.