Hüquqi audit

· Müəssisə və ya təşkilatın fəaliyyətinin ayrı – ayrı istiqamətlərinin, əqdlərinin, təsis sənədlərinin, daxili normativ sənədlərinin qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğunluğu baxımından hüquqi təhlili;

· Müəssisənin fəaliyyəti zamanı mövcud olan hüquqi risklərin qabaqcadan müəyyən olunması;

· İdarəetmə sistemlərinin adekvatlılığının təhlili;

· Xüsusi mürəkkəb əqdlərin hüquqi auditi;

· Müəsisədaxili əmək münasibətlərinin kopleks hüquqi auditi;

· Aparılmış təhlillərin və audit işinin yekunlarına dair yazılı hesabatların və mövcud olan boşluqların aradan qaldırılması istiqamətində təkliflərin verilməsi.