Əmlak məsələləri

· Əmlakın sənədləşdirilməsi;

· Əmlak bölgüsü;

· Yeni əmlakın yaranması ilə bağlı hüquqi məsləhətlərin verilməsi;

· Əmlakın alqı-satqısı və ya digər qaydada özgəninkiləşdirilməsi prosesinin hüquqi müşayiəti;

· Mülki hüquqların müdafiəsi;

· Daşınar və daşınmaz əmlaka mülkiyyət və digər hüquqların dövlət qeydiyyatı ilə bağlı məsələlərin həlli;

· Yaşayış sahəsinin qeyri-yaşayış sahəsinə və qeyri-yaşayış sahəsinin yaşayış sahəsinə keçirilməsinə dair hüquqi məsləhətlərin verilməsi;

· Hüquqi varislik məsələlərinin həlli;

· Əmlakla bağlı digər mübahisələrin həlli;