Əmək hüququ

· Əmək müqavilələrinin hazırlanması;

· Maddi məsuliyyət müqavilələrinin hazırlanması;

· Əmək (işçi) hüquqlarının pozulması üzrə mübahisələrin həlli;

· Əmək müqavilələrinə xitam verilməsinin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydalara uyğun həyata keçirilməsi;

· Ştatların ixtisarı halları ilə bağlı işçilərin əmək müqavilələrinə xitam verilməsi;

· Kollektiv müqavilələrin hazırlanması;

· Əmək münasibətləri ilə bağlı mübahisələrin həll edilməsi;

· Xidmət müqavilələrin hazırlanması;

· Əcnəbi şəxslərə iş icazəsinin alınmasında və əmək fəaliyyəti zamanı yaranan digər məsələlərlər;

· Digər əmək mübahisələri;