Bank və Maliyyə hüququ

· Banklara və digər maliyyə institutlarına korporativ hüquqi xidmətlər;

· Kreditorlarla debitorlar arasında münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsi;

· Kredit və maliyyə tələbləri üzrə digər mübahisələrin məhkəmədənkənar və ya məhkəmə qaydasında həlli;

· Kredit, zaminlik, girov və əmanət müqavilələri üzrə mübahisələrin həlli;

· Borc öhdəlikləri üzrə tutmanın girov predmetinə və ya borclunun digər əmlakına yönəldilməsi;

· Maliyyə münasibətləri yaranmazdan əvvəl, mümkün hüquqi risklərin qabaqcadan müəyyən olunması, onların minimuma endirilməsi məqsədi ilə boşluqların aradan qaldırılması, hüquqi sənədlərin mükəmməl şəkildə hazırlanması;

· Sığorta mübahisələri üzrə sığortaçıya hüquqi xidmətlərin göstərilməsi;

· Məhkəmə, icra və ya digər dövlət orqanlarında təmsilçilik;

· Problemli borcların idarə olunması;